DataLife Engine > --- > Ўзбекистонда Нодавлат (хусусий) тиббиёт тизим врачларининг ассоциациясини тузиш тўғрисида

Ўзбекистонда Нодавлат (хусусий) тиббиёт тизим врачларининг ассоциациясини тузиш тўғрисида


20 июля 2011. Разместил: Manager
2011 йил 16 сентябрда Республика ихтисослаштирилган куз микрохирургия маркази конференция залида Узбекистон хусусий амалиёт врачлар ассоциацияси (УХАВА) таъсис конференцияси утказилди. Маълум булишича ушбу масала биринчи бор Узбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги ПФ 2107 сонли “Узбекистон Республикаси согликни саклаш тизимини ислох килиш Давлат дастури тугрисида”ги Фармонида курсатилган булиб, муассасаларига хукуматимиз томонидан берилган катор имтиёзлар натижасида хусусий тиббиёт муассасалар сони ошиши, уларда ишлаётган тиббиёт ходимлари купайишига хамда улар томонидан ахолига курсатилаётган тиббий ёрдам хажми йилдан - йилга ошаётгани кузатилмокда. Бу уз навбатида соха вакилларини бирлаштиришни талаб килмокда.
Ўзбекистонда Нодавлат (хусусий) тиббиёт тизим врачларининг ассоциациясини тузиш тўғрисида

Конференция кун тартибига куйилган масала буйича, жумладан, Узбекистон хусусий амалиёт врачлар ассоциациясини ташкил килиш тугрисида Тошкент шахридаги Доктор-Д клиникаси, MDS, «Лоринголог» МЧЖ, «Меdik-AS», “Микромед” лабораторияси ва бошка катор хусусий клиникалар рахбарлари сузга чикдилар. Конференция иштирокчилари бир овоздан “Узбекистон хусусий амалиёт врачлар ассоциацияси” ни ташкил килиш тугрисида карор кабул килдилар ва ассоциация уставини тасдикладилар.
Ўзбекистонда Нодавлат (хусусий) тиббиёт тизим врачларининг ассоциациясини тузиш тўғрисида

Таъсис конференцияда Узбекистон хусусий амалиёт врачлар ассоциациясини раиси этиб ТТА кафедра мудири, “Мухайё - шифо” клиникаси рахбари, УХАВА уставини тайёрлаш буйича ташаббускорлар гурухи раиси Воисов Атхам Шавкатович сайланди.

Таъсис конференция карорига биноан бир ой муддатда Узбекистон хусусий амалиёт врачлари ассоциациясининг Уставини белгиланган тартибда Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан руйхатдан утказиш, эмблемаси ва мухри тайёрлаш вазифаси юклатилди.


Узбекистон врачлар Ассоциацияси